Nieuwe campagne dakloosheid

𝗦𝗼𝗺𝗺𝗶𝗴𝗲𝗻 𝘃𝗮𝗻 𝗵𝗲𝗻 𝘇𝗶𝗷𝗻 𝗱𝗮𝗸𝗹𝗼𝗼𝘀. 𝗭𝗶𝗲 𝗷𝗶𝗷 𝘄𝗶𝗲? 𝗪𝗶𝗷 𝗼𝗼𝗸 𝗻𝗶𝗲𝘁.

Zie jij wie? Wij ook niet. Dakloosheid is niet altijd zichtbaar. Steeds meer mensen in Nederland worden dak- of thuisloos door iets wat ons allemaal kan overkomen: een scheiding, faillissement, werkloosheid, ziekte of een combinatie hiervan. Deze groep valt tussen wal en schip als het gaat om bestaande voorzieningen; ze maken geen aanspraak op maatschappelijke opvang omdat ze ‘alleen’ een woonprobleem hebben en daardoor als zelfstandig worden gezien. Vanaf deze week kun je de portretten ook live bewonderen, op de buitenmuur van Museum of Humanity in Zaandam en op wildzuilen in Amsterdam. 

Het GiveMe5-project van The Present biedt een brug voor deze mensen; hotels stellen kamers beschikbaar voor hen, zodat zij een veilig onderdak hebben in afwachting van huisvesting. Sinds de start van het project hebben 100 mensen het project doorlopen. Maar de groep economisch daklozen in Nederland is nog heel groot. Wil je meer weten over economische dakloosheid? Of over hoe jij iets kunt betekenen voor dakloze mensen in jouw stad? Ga dan naar de actiepagina.