Museum in a box op jouw school?

Maak kennis met Museum in a box. Een interactieve kist met portretten, filmpjes, werkvormen en materialen om een betekenisvol lesprogramma bij jou op school aan te bieden.

De inhoud daagt jongeren uit zichzelf én de ander als mooi en waardevol te zien en sluit aan bij hun belevingswereld. Zo krijgen thema’s als mensbeeld, eigenwaarde, schoonheidsidealen, de ‘Instagram-cultuur’, pesten en eenzaamheid aandacht. Ook leren deelnemers kijken als een fotograaf en mogen ze elkaar op de foto zetten. Docenten kunnen het programma met materialen uit de gehuurde box zelfstandig afwerken aan de hand van een eenvoudige handleiding.

Kerndoelen en werkvormen:

• Duur: vanaf 2 lesuren.
• Locatie: eigen schoolgebouw.
• Aantal deelnemers: 1 klas per licentie.
• De lesprogramma’s zijn geschikt voor vmbo, havo en vwo.
• Het aanbod sluit aan bij filosofie, maatschappijwetenschappen, levensbeschouwing en kunstvakken.
• Ideaal als onderdeel van een themaweek.
• Het programma is uit te breiden met workshops. Vraag naar de mogelijkheden.
• Meerdere boxen tegelijk huren is (afhankelijk van de beschikbaarheid) mogelijk.
• Kosten: 250,00 euro exclusief verzendkosten.

Museum in a box huren?

Neem contact op met Vera Timman:
vera@museumofhumanity.nl 
06-47363578

Bekijk de folder: